Nadzór inwestorski


Poznań to centrum Wielkopolski i nic w tym dziwnego. To tutaj znajduje się większość firm sektora usługowego, najważniejsze uczelnie (żeby wymienić tylko prestiżowy Uniwersytet im.

Adama Mickiewicza) i kilka innych instytucji. Przechadzając się ulicami biurowych dzielnic Poznania można zadumać się nad wieżowcami, które ucieleśniają w przestrzeni miejskiej rozwój gospodarczy tego miasta. Jeśli zaś jest się Poznaniakiem, można w dodatku patrzeć na nie z nieukrywaną dumą.
Jednak polecam przy tym pamiętać, że aby wszystkie te inwestycje mogły być przygotowane, niezbędna była specjalistyczna i staranna kontrola nad ichniejszym przebiegiem, która jest finansowana z dwóch źródeł: z kieszeni współudziałowca inwestycyjnego , a oprócz tego z pieniędzy publicznych, przede wszystkim samorządowych. Nadzór inwestorki to na 100 procent ten rodzaj nadzoru, w którym największy interes posiada inwestor, dlatego nacisk jest położony na realizację tworzenia i poszczególnych ichniejszym etapów w odpowiednich terminach, wykorzystanieużytkowanie przez podwykonawców wyznaczonych materiałów – istnieje ryzyko, że podwykonawca zechce na materiałach oszczędzić, pogarszając jakość mojej inwestycji.
Taki inwestor zastępczy Poznań powinien znać na tyle świetnie, aby zorientować się prawnych, geologicznych i biznesowych uwarunkowaniach związanych z inwestycją. W innym wypadku może nie spełniać wystarczająco z ogromnym skutkiem własnego zadania, co ma możliwość narazić współudziałowca inwestycji na straty.
Jednak jeszcze ważniejsze niż zyski dewelopera czy współudziałowca inwestycji jest bezpieczeństwo ludzi przebywających na co dzień w budynkach. Z tego powodu nadzór budowlany Poznań finansuje z własnych środków, a zadanie zapobiegania katastrofom budowlanych spoczywa na właściwym urzędzie nadzoru budowlanego.
Więcej informacji: nadzór budowlany Poznań.


Dodaj komentarz