Ocena stabilności gruntu


Grunt przeznaczony pod budowę musi posiadać perfekcyjne parametry. Od jego jakości będzie zależała stabilność budynku i jego późniejsze bezpieczeństwo. Wznoszenie domu albo innego obiektu na gruncie może skutkować późniejszymi wadami fabrycznymi i myślami w użytkowaniu budynku, a dosłownie utratą jego bezpieczeństwa.

Kiedy charakterystyka gruntu jest wątpliwa, najlepiej utworzyć badanie gruntu, które przyniesie odpowiedź dotyczącą jego faktycznej tworzenia. W takim badaniu bierze się pod uwagę różne aspekty i ostatecznie ocenia, czy grunt jest na tyle mocny, ażeby wytrzymać napór budynku o ogromnym ciężarze. Każdy budynek ma dużą wagę, a im jest większy, tym jego nacisk na podłoże też jest wyższy. Nie każdy grunt jest w stanie przetrwać taki długoletni nacisk. Może dojść do osunięcia się gruntu, a tym samym do pękania ścian, co jest bardzo niekorzystne. Oczywiście każdy budynek w miarę upływu czasu osiada, ale te ruchy powinny być niewielkie. O ile grunt nie jest dopasowany do wielkości i charakteru budynku, proces tego osiadania może być zbyt intensywny i zbyt gwałtowny. Odwierty geotechniczne mają za zadanie potwierdzić, jak wygląda struktura ziemi znajdująca się w planowanym terenie budowy. Jeśli spełnia ona wszystkie wymogi stawiane prawem, inwestor otrzyma pozwolenie na budowę i będzie mógł wznieść budynek w określonej technologii. O ile charakterystyka gruntu będzie pozostawiała jakieś wątpliwości, konieczne będzie zastosowanie wzmocnień, które ustabilizują budynek i go zabezpieczą. W skrajnych sytuacjach może dojść do sytuacji, w której nadzór budowlany nie wyda potwierdzenia na budowę.

Zobacz więcej: badania geologiczne piotrków trybunalski.


Dodaj komentarz