Uprawnienia dla pracowników branży budowlanej


W biznesie budowlanej by zyskać odpowiednie uprawnienia, przede wszystkim powinno się pozytywnie zdać egzamin, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Taki egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. W pierwszym etapie należy zdać pozytywnie egzamin, a dopiero w późniejszym czasie można przystąpić do egzaminu ustnego, który zdawany jest przed komisją kwalifikacyjną.

Praca w branży budowlanej – co powinno się wiedzieć?
Nie ulega wątpliwości, że w każdej pracy, też w biznesie budowlanej, pracownicy powinni podnosić swoje kwalifikacje oraz kompetencje. Dlatego też warto skorzystać z sposobów, ażeby rozszerzyć własne uprawnienia. W przypadku branży budowlanej takie sposobów stwarza egzamin na uprawnienia budowlane. Trzeba jednakże pamiętać o tym, że do egzaminu na uprawnienia mogą przystąpić tylko osoby, które spełniają wymogi, które zawarte są w przepisach budowlanych, a dotyczą one tytułu zawodowego kierunkowego, jak też należycie długiej praktyki w zakresie projektowania lub pracy przy budowie. Wyłącznie osoby, które spełniają omówione wyżej warunki, mogą zapisać się na egzamin, który organizowany jest w całym kraju w tym samym terminie. Trzeba także wspomnieć o tym, że uprawnienia budowlane podzielone na dwa główne rodzaje, a mianowicie projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, podzielone są też na szereg specjalności. Przed przystąpieniem do egzaminu musimy wybrać daną specjalność, np specjalność inżynieryjną. W zakresie tej specjalności otrzymujemy uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac technicznych.

Polecam: uprawnienia budowlane.


Dodaj komentarz