Usługi serwisowe maszyn dźwigowych


Urządzenia dźwigowe stanowią liczną grupę urządzeń przeznaczonych do transportu obszernych i ciężkich ładunków na niewielkie odległości, stąd też nazwa transport bliski. Powinno się wspomnieć, że przemieszczanie ładunków może odbywać się zarówno w poziomie jak i w pionie. Pośród urządzeń dźwigowych można wyróżnić: podnośniki, ciągniki, wózki transportowe czy suwnice, które wyposażona są w specjalne mechanizmy wciągania.

Służą do przesuwania ładunku w poziomie i pionie.
Naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych
Każde urządzenie dźwigowe może być stosowane wyłącznie jeżeli już zostanie dopuszczone do eksploatacji. Decyzję zezwalającą na użycie wydaje dopasowana jednostka terenowa UDT, czyli Urzędu Dozoru Technicznego. Wydanie wyborów jest związane ze zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji technicznej. By odbiory UDT przebiegły pomyślnie, powinno się zadbać o stan techniczny urządzeń. Znaczy to, że konieczny jest serwis urządzeń dźwigowych. W ramach tego serwisu maszyny dźwigowe poddawane są niezbędnym naprawom a także konserwacji. Powinno się jednak pamiętać, że usługi serwisowe powinny być świadczone wyłącznie przez profesjonalne firmy. Co bardzo ważne, naprawy mogą być przeprowadzone po ustaleniu detali z Urzędem Dozoru Technicznego. Firma serwisująca urządzenia dźwigowe zadba także o sporządzenie stosownej dokumentacji technicznej, która jest niezbędna w czasie odbioru UDT. Należy również wspomnieć, że odbiory UDT wymagają uzupełniającej dokumentacji w przypadku montażu urządzeń w miejscu, gdzie są eksploatowane.

Polecamy: serwis urządzeń dźwigowych Poznan.


Dodaj komentarz