Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków

By utworzyć ekologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków niezbędne są prace ziemnie, które wytwarza koparka. Czasem można zamówić tę usługę wraz z samym zbiornikiem. Niekiedy wykop powinno się zorganizować samodzielnie.

W każdym wypadku warto to robić na etapie prac ziemnych na budowie. Koparka może mocno zaprzepaścić teren zielony wokół domu, lepiej, by jeszcze nie był zagospodarowany. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to najbardziej ekologiczna forma odprowadzania nieczystości z domu. Może także być całkiem tania. O ile wody gruntowe na działce nie są zbyt wysoko, zbiornik rozsączający można zamówić za nieduże środki finansowe. Na niektórych terenach nie da się założyć takiej oczyszczalni, ponieważ gleba zbyt mocno przepuszcza wodę i mogłoby dojść do skażenia wód gruntowych. Przydomowe oczyszczalnie wiążą się z niskimi kosztami utrzymania. Odfiltrowane nieczystości powinno się wywozić znacznie rzadziej niż przydomowe szambo. Nawet jeżeli już jest ono spore, co najmniej raz na cztery tygodnie powinno się je opróżnić. Przydomowa oczyszczalnia nie wymaga dodatkowego pozwolenia na budowę, jeżeli jej dobowa przepustowość nie przekracza 7,5m3. To w całości wiele i nawet duża rodzina może zmieścić się w tym limicie. Zbiorniki betonowe mają zwykle wymiary 10 albo 12 m3 i w praktyce zapełniane są w ciągu 3-4 tygodni. Producenci niektórych środków chemicznych umieszczają na opakowaniu informację na temat tego, że nie wolno ich używać, jeżeli już nieczystości odprowadzane są do przydomowej oczyszczalni ścieków. Najpewniej tyczy się to mocnych środków chemicznych.

Więcej informacji: biologiczne oczyszczalnie ścieków włocłąwek

Dodaj komentarz