Specjalista ds. egzekucji

Nie ma nic bardziej stresującego niż dług, a to właśnie może doprowadzić do wezwania komornika. Ten urzędnik publiczny ma uprawnienia do odzyskiwania należności od dłużników, zarówno od osób fizycznych, jak i firm. Natomiast dla wielu osób frazę komornik to synonim niekończących się problemów inwestycyjnych i kłopotów związanych z egzekucją długu.

Komornik to osoba publiczna, która projektuje swoje zadania na podstawie przepisów prawa. Jego zadaniem jest egzekucja zobowiązań wynikających z różnorakich tytułów wykonawczych, takich jak wyroki sądowe, nakazy zapłaty czy wezwania do zapłaty. Komornik działa na rzecz wierzyciela, niemniej jednak jednocześnie ma obowiązek przestrzegania praw dłużnika. Przy jego pracy niezbędna jest znajomość przepisów prawa cywilnego, prawa egzekucyjnego oraz procedur sądowych.

Jeśli dłużnik nie wywiązuje się z płatności zobowiązań, komornik może podjąć różne działania, w tym:

zajęcie wynagrodzenia,
zajęcie rachunków bankowych,
zajęcie nieruchomości lub ruchomości,
sprzedaż ruchomości lub nieruchomości na licytacji.

Warto dodać, że komornik nie funkcjonuje arbitralnie – ma on obowiązek przestrzegania prawa i zasad postępowania egzekucyjnego. Dłużnik może zawsze odwołać się od decyzji komornika do sądu, co umożliwia mu obronę swoich praw.

Jeśli otrzymałeś wezwanie od komornika, nie znaczy to jeszcze końca świata. Najbardziej istotne jest, aby nie ignorować takiego pisma i w miarę możliwości skontaktować się z komornikiem, by wyjaśnić sytuację. Wiele problemów można rozwiązać drogą polubowną, a komornik może pomóc w uzyskaniu rozłożenia długu na raty. Najistotniejsze jednak, ażeby działać bardzo szybko i w zgodzie z przepisami prawa, ażeby uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

Pamiętajmy, że komornik to nie wróg, lecz urzędnik publiczny, który ma za zadanie pomóc wierzycielom w odzyskaniu swoich należności. Dlatego powinno się mieć świadomość swoich praw i działać w zgodzie z przepisami prawa, by uniknąć zbędnych kłopotów.

Źródło: komornik Grudziądz.

Dodaj komentarz