Działania restrukturyzacyjne

W sytuacji problemów finansowych i utraty płynności finansowej trzeba w sposób prawny zabezpieczyć mienie przed egzekucją, a więc zadbać o działania restrukturyzacyjne. Takie postępowanie na każdym etapie prowadzone a także nadzorowane jest przez kancelarie adwokackie, które specjalizują się w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, jak także gospodarczego i handlowego.
Restrukturyzacja – co warto mieć świadomość tego na jej temat?
Należy zaznaczyć, że kancelarie adwokackie w ramach usług podejmują się prowadzenia spraw związanych zarówno z procesami naprawczym podmiotów gospodarczych, w tym gospodarstw rolnych, jak także procesów upadłościowych związanych z ogłoszeniem bankructwa, zarówno działalności gospodarczych, jak również upadłości konsumenckiej.

Warto zdawać sobie sprawę jednakże, że postępowanie upadłościowe to końcowy krok, którego należy unikać. Na 100 procent rozwiązaniem jest postępowanie restrukturyzacyjne, które umożliwia na zyskanie środków, które umożliwiają odzyskanie płynności finansowej, jest także wznowienie lub rozszerzenie działalności. Warto zatem postarać się o zyskanie tych środków, by nie ogłaszać bankructwa. Warto pamiętać, że kancelarie prawne oferują swoim klientom w głównej mierze doradztwo restrukturyzacyjne, czyli pomoc w wybraniu najskuteczniejszego narzędzia naprawczego, które pozwala na przywrócenie płynności finansowej. Przy tym, kancelarie podejmują się również prowadzenia negocjacji z wierzycielami klienta, tak ażeby zyskać porozumienie na ustaleniach możliwie najkorzystniejszych dla klienta.

Polecamy: działania restrukturyzacyjne.

Dodaj komentarz