Szkolenia z zakresu bhp – oferta

Szkolenia bezpieczeństwo i higiena pracy przeprowadzane są przez firmy, które oferują zarówno szkolenia wstępne, jak także okresowe. Należy pamiętać o tym, że szkolenie bhp wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem danego pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku. Warto mieć na uwadze także o tym, że jest to szkolenie składające się zarówno z instruktażu ogólnego jak również stanowiskowego.

Szkolenia bhp – co powinni wiedzieć pracodawcy?
Trzeba rozpocząć od tego, że obowiązek obietnice szkoleń z zakresu bhp spada na pracodawców. Wynika to z przepisów w kodeksie pracy. Jeżeli już chodzi o pracowników nowo zatrudnionych czy też studentów oraz uczniów odbywających praktykę to obowiązuje ich szkolenie wstępne. Warto wspomnieć o tym, że szkolenia wstępne bhp muszą być potwierdzone na piśmie w karcie szkolenia. Jest to dokument dołączony do akt osobowych pracownika. Takie szkolenie obejmuje instruktaż ogólny związany z zaznajomieniem pracowników z przepisami kodeksu pracy a także regulaminu pracy. Jednak w sytuacji szkolenia na dane stanowisko są to kwestie powiązane między innymi z występowaniem niebezpiecznych szkodliwych czy również uciążliwych czynników w środowisku pracy, które mogą doprowadzić do wypadków, ale także pojawienia się chorób zawodowych. Ponadto, podczas takiego szkolenia pracownik poznaje też sposoby, by chronić się przed zagrożeniami, które na danym stanowisku występują. Warto być świadomym także o tym, że szkolenia bhp Warszawa to szkolenia okresowe, które mają na celu głównie ugruntowanie wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń wstępnych.

Polecamy: szkolenie bhp Warszawa.

Dodaj komentarz