Dobry marketing to połowa sukcesu!

Walory przyrodnicze i kulturowe naszego kraju stanowią o jego wysokiej atrakcyjności turystycznej i mogłyby w przyszłości tworzyć przewagę konkurencyjną na arenie europejskiej, a nawet światowej. Turystyka jest w tej dziedzinie obszarem ogromnej szansy. Polska poprzez swoje położenie w Europie Środkowej na osi wschód-zachód , a oprócz tego położenie w regionie Bałtyku, jest ważnym obszarem w europejskich powiązaniach komunikacyjnych. Istniejąca infrastruktura turystyczna nie umożliwia jednak na całe wykorzystywanie tego położenia jako czynnika rozwoju, wpływając niekorzystnie na kunszt inwestycyjną naszego państwie. Potencjał ten nie jest dostatecznie wykorzystywany nie tylko ze względu na niską jakość infrastruktury, niemniej jednak też zbyt słabą propozycję dla turystyki oprócz sezonem letnim. Dlatego potrzebna jest w tej dziedzinie poprawnie zorganizowana promocja i reklama. Efektywny marketing w turystyce, a przede wszystkim sprawny marketing w hotelarstwie, otworzyłby nasz kraj dla turystów, priorytetowo tych bardzo bogatych, którzy codziennymi korzystają jedynie z hoteli. Marketing w hotelarstwie musi być więc tak zorganizowany, by reklama hotelu, szczególnie hotelu o wysokim standardzie, odniosła sukces i przyniosła wyniki.

Polska posiada dobre uwarunkowania do rozwoju turystyki letniej i zimowej, a też wiosennej i jesiennej. Są to dziedziny o ogromnych możliwościach, które natomiast pomimo pewnego postępu, nadal są niemalże całkiem niewykorzystywane. Dobrze zorganizowana strategia marketingowa w dziedzinie hotelarstwa i turystyki mogłaby temu zaradzić i przyczynić się do atrakcyjności turystycznej naszego kraju.

Polecam sprawdzić: marketing w turystyce.

Dodaj komentarz