Dzielny pacjent, zabawki

Dzieci w bardzo wielu przypadkach boją się wizyty u lekarza, a zwłaszcza u stomatologa, dlatego tak ważne jest, by zachęcić je do takiej wizyty. Jeżeli dziecko dobrze zachowuje się na wizycie, to przyznawana jest mu odznaka dzielnego pacjenta. Dzielny Pacjent to takie wyróżnienie dla dziecka, które było grzeczne na wizycie i które współpracowało z lekarzem, bądź z pielęgniarką.

W bardzo wielu sytuacjach tak realnie odznakę taką dostaje właściwie każde dziecko, niemniej jednak dzieciom mówi się, że są one w ten sposób wyróżnione i dlatego także maluchy wtedy chętnie przychodzą do lekarza i bez strachu poddają się badaniom. Odznaka dla dzielnego pacjenta to dla dziecka w pewnym sensie wyróżnienie, dlatego że czuje się ono dużo lepiej. Bacząc na na fakt, że zostało pochwalone, wiemy bowiem, że pochwały działają znacznie bardziej motywująco, niż nagany i dlatego właśnie taka forma chwalenia jest w tym przypadku bardzo efektywna. Dzielny pacjent nagrody mogą być tak w rzeczywistości różnorakie i tutaj wszystko zależy głównie od tego, co zostanie wymyślone w danym gabinecie. W jednym przypadku są to przykładowo baloniki, w innym są to oznaki, które można przypiąć. Jeszcze inne gabinety wystawiają dzieciom dyplomy, dają zabawki, słodycze bądź inne gadżety. W każdym przypadku ma to na celu zachęcenie dziecka do ponownej wizyty w danym miejscu. W bardzo wielu przypadkach obserwujemy, że pochwalone dziecko jest zdecydowanie bardziej skłonne wrócić do lekarza, dosłownie do stomatologa i nie boi się jednakowo, jak za pierwszym razem. Takie nagrody są zatem doskonałym sposobem na motywowanie dziecka.
Polecam: dzielny pacjent naklejki.

Dodaj komentarz