Korzyści z integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to proces, który umożliwia na prawidłowe przetwarzanie informacji sensorycznych, czyli bodźców płynących z otoczenia, takich jak dźwięki, światło, zapachy czy dotyk. Dzięki temu procesowi nasz mózg jest w stanie przetworzyć wszystkie informacje, które otrzymuje i stosownie na nie zareagować. Dla dzieci, które mają kłopoty z integracją sensoryczną, ten proces nie jest tak naturalny jak u innych, co może prowadzić do wielu trudności w zwykłym funkcjonowaniu.

Jakie problemy z integracją sensoryczną mogą wystąpić u dziecka?
U dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, procesy przetwarzania bodźców są zakłócone. W zależności od rodzaju zaburzenia, dziecko może wykazywać różnorakie symptomy. Dzieci z nadwrażliwością sensoryczną na prawdę bardzo często reagują na bodźce w sposób, który dla innych osób jest niełatwy do zrozumienia. Mogą na przykład. unikać określonych dźwięków, zapachów lub faktur, ponieważ wywołują one u nich nieprzyjemne odczucia. Dzieci z niedowrażliwością sensoryczną z kolei mają trudności z odczuwaniem pewnych bodźców i potrzebują ich zwiększonej intensywności, ażeby w ogóle zareagować.
Jakie korzyści niesie ze sobą terapia integracji sensorycznej?
Terapia integracji sensorycznej to proces, który pomaga dziecku w opanowaniu trudności związanych z przetwarzaniem bodźców. Dzięki regularnym sesjom terapii dziecko uczy się prawidłowo przetwarzać informacje sensoryczne i reagować na nie w sposób stosowny. Terapia ta ma wiele korzyści dla rozwoju dziecka. Wśród najważniejszych wymienić można:
-Poprawa koncentracji – dziecko, które całkiem dobrze odbiera informacje sensoryczne, jest w stanie skupić się na zadaniu, które przed nim stoi.
-Poprawa funkcjonowania w społeczeństwie – dziecko, które łatwiej przetwarza bodźce, lepiej radzi sobie w sytuacjach społecznych.
-Zwiększenie samodzielności – dziecko, które jest w stanie własną pracą przetwarzać bodźce, całkiem dobrze radzi sobie w codziennych czynnościach.
-Poprawa relacji z innymi – dziecko, które dużo lepiej radzi sobie z przetwarzaniem bodźców, łatwiej nawiązuje relacje z rówieśnikami.

Dodatkowe informacje: integracja sensoryczna Łódź.

Dodaj komentarz