Audyt rodo – dlaczego trzeba przeprowadzać?

Audyty stanowią najskuteczniejsze narzędzie, aby określona organizacja działała zgodnie z panującymi przepisami. Jest to powiązane między innymi z rodo. Rodo określa, w jaki sposób dane osobowe mogą być zbierane a także przetwarzane przez administratora.

Trzeba podkreślić, że administrator może zbierać oraz przetwarzać dane jedynie w określonych a także prawnie uzasadnionych celach. Znaczy to, że każda organizacja musi przestrzegać nowych przepisów związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.
Audyty – co warto mieć świadomość tego?
Jeżeli nie mamy pewności, czy nasza firma albo organizacja w sposób słuszny zbiera oraz przetwarza dane osobowe, warto korzystać z rozwiązania, jakim jest rodo audyt. Taki audyt tyczy się zarówno wdrożenia procedur rodo, jak i sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania danymi. Warto zaznaczyć, że właściwie każdy podmiot, który zbiera oraz zarządza danymi powinien regularnie zarządzać kontrolę, czy stosowane środki a także metody są zgodne z panującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania informacji. Powinno się podkreślić, że audyt zgodności rodo umożliwia w skuteczny sposób ocenić stosowane procedury przez daną organizację, jak również ocenić ryzyko dotyczące potencjalnych naruszeń w zasadach ochrony danych osobowych. Dzięki takiemu audytowi administrator danych osobowych otrzymuje konkretne wytyczne, które pozwalają mu stosować środki kompatybilne z przepisami. Podobne funkcje spełnia audyt kri. Jest to rodzaj audytu zewnętrznego, który przeprowadzają niezależni eksperci. Dotyczy on systemu kontrolowanie bezpieczeństwem informacji.

Polecam: audyt kri.

Dodaj komentarz