Literatura romantyczna

Literatura romantyczna to największy dorobek polskiej literatury. okres powstań narodowowyzwoleńczych oraz dodatkowo zmiany w kierunkach filozoficznych wyzwoliły w autorach nowe możliwości. Mickiewicz, Słowacki, Norwid na łamach spersonalizowanych poematów dzielili się z czytelnikami swoimi myślami wplatając je w nieproste momenty historyczne narodu polskiego.

Pan Tadeusz to epopeja narodowa opisująca romantyczną miłość Tadeusza i Zosi na tle dążeń niepodległościowych Polaków. Nadzieje polskiej szlachty związane z hasłami wolności i równości głoszonymi przez Napoleona okazały się jednakże płonne. Znowu Polscy obywatele wykazali się naiwnością polityczną i nadaremnie walczyli „za wolność naszą i waszą”. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza ukazujący zmierzch świata polskiej szlachty stał się epopeją narodową i na stateczne wszedł do kanonu lektur szkolnych. Na nieszczęście archaizmy językowe i nieaktualna tematyka sprawiają, że uczniowie nie chcą zmierzyć się z tym dziełem. Pan Tadeusz streszczenie opisuje dzieje bohaterów, ich charakterystykę, wyjaśnia kontekst historyczny, symboliczny wyraz scen, niemniej jednak nie oddaje pełnych walorów arcydzieła. Jest jednak bardzo duże prawdopodobieństwo, że po zapoznaniu się właśnie z streszczeniem, obejrzeniu filmu jako dojrzali czytelnicy wrócą do czytania Pana Tadeusza. Romantyzm choć dziś niemodny, to jednakże pozwala nam wierzyć w ideały, wartości. Pan Tadeusz jest przykładem jak narzucony kanon lektur nieprzystosowany do wieku i zainteresowań uczniów zniechęca do ich czytania zamiast wyrabiać pozytywne nawyki.

Sprawdź: Pan Tadeusz

Dodaj komentarz