Zasady otrzymania patentu


Kiedy firma wynajdzie jakiś nowy produkt, powinna go opatentować. Polega to na zgłoszeniu specjalnego patentu, który następnie jest oceniany pod kątem poprawności. O ile potencjalny patent spełnia wszystkie oczekiwania, zostaje przyznany, a dana firma ma wówczas wyłączne prawo do produkowania i sprzedawania konkretnych produktów pod własną własną nazwą.

Patenty w aktualnym świecie pozwalają wiele zarobić, niemniej jednak żeby taki patent dostać, należy się postarać. Najlepiej zgłosić się do biura rzeczników patentowych, którzy ocenią, czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania dotyczące patentu. Jeżeli tak będzie, to można się o taki patent ubiegać właśnie z pomocą rzecznika. Opatentować można w zasadzie każdy wynalazek lub recepturę, które do tej pory nie funkcjonowały na rynku i które wyraźnie charakteryzują się od podobnych towarów. Zdobycie patentu wymaga udowodnienia, że konkretna rzecz jest nowatorska, spełnia konkretną funkcję i prawa do niej należą do osoby lub firmy zgłaszającej patent. Bez wątpienia nie jest to wcale takie proste, jak by się mogło na pierwszy rzut oka wydawać, ale jest możliwe i wiele firm a także wielu wynalazców ubiega się o patenty. Jeśli nowy produkt jest niezwykle ciekawy, trzeba się zabezpieczyć przed sytuacją, kiedy ktoś inny zacznie korzystać z naszego pomysłu. Takie zastosowanie można zablokować właśnie przez zyskanie patentu. Jeśli mamy na coś patent, ani jedna osoba nie może takiej rzeczy produkować i sprzedawać. Zakres ochrony patentowej stanowi, co wolno, a czego nie wolno w związku z patentem.

Więcej: eupatent.pl


Dodaj komentarz