Na czym polega praca rzeczoznawcy majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy, który zajmuje się wyceną nieruchomości to osoba, która zakupiła prawo do świadczenia usług w zakresie wyceny nieruchomości. Osoba, która chce wykonywać ten zawód, powinna wykazać się posiadaniem tytułu naukowego wyższego, a dodatkowo powinna skończyć studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Niekiedy również istnieją takie kierunki studiów magisterskich, które pozwalają na napisanie magisterki w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami i wtedy takie wykształcenie nie wymaga już wypełnienia go o specjalne studia podyplomowe.

Dodatkowo właściwie każdy rzeczoznawca majątkowy Warszawa powinien odbyć wiedzę praktyczną związaną z realną wyceną nieruchomości. Po tym Wam właściwie każdy przyszły rzeczoznawca majątkowy przechodzi przez postępowanie kwalifikacyjne, które należy ukończyć pozytywnym stopniem uzyskanym na egzaminie państwowym. Dopiero wówczas rzeczoznawca ma możliwość z powodzeniem zacząć pracę w miejscu, gdzie odbywa się specjalistyczna i rzetelna wycena nieruchomości Warszawa.

Zadania, jakie stoją przed każdym rzeczoznawcą na jego drodze zawodowej to głównie rzetelna wycena realnej wartości nieruchomości. Osoba, która prowadzi wycenę nieruchomości bez stosownych uprawnień i pozwoleń ma możliwość dostać karę w postaci grzywny albo może zostać ukarana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca pracuje na zlecenie banku, sądu, komornika i osób swoich. Zarobki w tej branży są duże, ale wyłącznie jeśli mowa o profesjonalistach uznanych w środowisku. Jak widać więc, rzeczoznawca posiada za sobą długą drogę do uzyskania uprawnień wykonywania zawodu.

Sprawdź: wycena nieruchomości Warszawa.

Dodaj komentarz